Как се нарича 1000 едностранна форма?

В геометрията, хилиагон (/ ˈk? Li? G? N /) или 1000 -gon е a многоъгълник с 1000 страни .

.

Попитан също, как се нарича фигура с 10000 страни?

В геометрията миригон или 10 000 -gon е многоъгълник с 10 000 страни . Няколко философи са използвали обикновения мириагон, за да илюстрират въпроси, свързани с мисълта.Също така, как се нарича 16-странична форма?В математиката шестнадесетиъгълник (понякога Наречен шестоъгълниккагон или 16. -gon) е шестнадесет- едностранен многоъгълник .По същия начин можете да попитате как се нарича 99-едностранна форма?

Полигони с 21 до 99 страните имат различна система. Вземете префикса за цифрата на десетките (намира се в лявата колона), цифрата за единици (дясната колона отдолу) и след това залепете „kai“ между тях, за да получите (десетки) kai (one) gon. 100- едностранен многоъгълник е Наречен хектогон.Коя е най-едностранната форма?

Ромбикозидодекаедър

Отговори на свързани въпроси

Как се нарича фигура с 1 милиард страни?

Гигагонът е двуизмерен многоъгълник с един милиард страни . Той има символа на Schläfli {? 10,9?} (Използвайки масивите на Bowers).

Звезда многоъгълник ли е?

Да А звезда е многоъгълник . В геометрията, a звезда е специален вид многоъгълник които наричаме а звезден многоъгълник . Тези видове многоъгълници поемете общото

Как наричате 40-странен полигон?

В геометрията тетраконтагонът или тесараконтагонът е четиридесет- едностранен многоъгълник или 40 -гон. Обяснител

Колко страни има Chiliagon?

1000 страниОбяснител

Какво е 20 Gon?

В геометрията икозагон или двайсет - гон е двадесет- едностранен многоъгълник . Сумата от вътрешните ъгли на всеки икозагон е 3240 градуса. Обяснител

Как се наричат ​​20 едностранни зарове?

Формата на типичен двайсет - едностранно die е това, което е математически Наречен икосаедър. Пундит

Какво е 7-странен полигон?

В геометрията седмоъгълник е седем- едностранен многоъгълник или 7 -гон. Седмоъгълникът понякога се нарича септагон, като се използва „sept-“ (елизия на septua-, получена от латинския цифров префикс, а не hepta-, получена от гръцки цифров префикс; и двете са сродни) заедно с гръцката наставка '-agon' означава ъгъл. Пундит

Какво е уникален многоъгълник?

The Уникален многоъгълник Теорема е: Всички редовни многоъгълници със същия брой страни са сходни. Пундит

Какво е 90 Gon?

В геометрията, enneacontagon или enenecontagon или 90 - гон (от старогръцки? & nu; & nu; & epsilon; & nu; ή & kappa; & omicron; & nu; & tau; α, деветдесет) е деветдесет- едностранен многоъгълник . Сумата от вътрешните ъгли на всеки еннеаконтагон е 15840 градуса. Пундит

Какво е 14 Gon?

В геометрията тетрадекагон или тетракаидекагон или 14. - гон е четиринадесет- едностранен многоъгълник . Пундит

Какво е 100 gon?

В геометрията хектогон или хекатогон или 100 - гон е сто- едностранен многоъгълник . Сумата от всички вътрешни ъгли на хектогона са 17640 градуса. Учител

Какво наричате 21 едностранно многоъгълник?

ДА СЕ многоъгълник с двадесет и едно страни е следователно Наречен a: Icosikaihenagon, но също и Icosihenagon. Учител

Как се нарича 12 едностранна фигура?

Изпъкнал, цикличен, равностранен, изогонален, изотоксален. В геометрията, дванадесетиъгълник или 12 -gon е всеки дванадесет- едностранен многоъгълник . Учител

Как се нарича 11-странен многоъгълник?

В геометрията hendecagon (също undecagon или endecagon) или единадесет -gon е единадесет- едностранен многоъгълник . (Името hendecagon, от гръцки hendeka „единадесет“ и –gon „ъгъл“, често се предпочита пред хибридния недекагон, чиято първа част е образувана от латински undecim „единадесет“.) Учител

Как наричате 6-странен многоъгълник?

В геометрията шестоъгълник (от гръцки? & Xi; шестнадесетичен, „шест“ и & gamma; & omega; & nu; ία, gonía, „ъгъл, ъгъл“) е шестица - едностранен многоъгълник или 6 -гон. Общата сума на вътрешните ъгли на всеки прост (несечещ се) шестоъгълник е 720 °. Рецензент

Как се нарича 72-странен многоъгълник?

петоъгълник. 5. 3 & pi; / 5 = 108 ° 2 & pi; / 5 = 72 6 - едностранен многоъгълник . Рецензент

Какви са всички Гонс?

Ето списък на имената на полигони в зависимост от броя на страните, които имат, като се започне с три и завърши с десет. 3 страни - Триъгълник. 4 страни - Четириъгълник. 5 страни - Пентагон. 6 страни - шестоъгълник. Рецензент

Как се нарича 15-странен полигон?

Изпъкнал, цикличен, равностранен, изогонален, изотоксален. В геометрията, петоъгълник или петоъгълник или петнадесет -gon е петнадесет- едностранен многоъгълник . Рецензент

Как се нарича 17-странен многоъгълник?

В геометрията седмодесетоъгълник или 17 -gon е седемнадесет- едностранен многоъгълник .