Как да нулирам моята шайба за предно зареждане Kenmore Elite?

Как да нулирате Kenmore Elite HE Washer
 1. Натиснете два пъти бутона „Стоп“ и след това натиснете бутона „Захранване“.
 2. Изберете цикъл на пране (напр. „Нормално“) и след това изберете опциите си за пране (напр. „Горещо / студено“ или „Студено / студено“).
 3. Натиснете бутона 'Старт', за да завършите нулиране процес и рестартирам на пералня .

.

Просто така, как да рестартирам пералната машина Kenmore с преден товар?

да разберете, че баща ви не е ваш баща

За изпълнение на Учителя Нулиране , внимателно изключете пералня от контакта и го оставете изключен за една минута. След като изтече една минута, включете шайба кабел обратно в стената. След това отворете и затворете от от пералня 6 пъти в рамките на 12 секунди, за да изпратите „ нулиране ”Сигнал към всички компоненти.как да нулирате шайба за преден товар? Как да нулирате пералната машина:

 1. Натиснете POWER, за да изключите шайбата.
 2. Изключете шайбата от контакта или изключете прекъсвача на устройството.
 3. При изключено захранване натиснете и задръжте бутона СТАРТ / ПАУЗА за 5 секунди.
 4. Включете отново шайбата или включете прекъсвача отново.По същия начин, можете ли да нулирате пералната машина Kenmore?

Във връзка с вашия Пералня Kenmore : Повечето кутия за миене бъда нулиране като персонален компютър. Изключете или изключете прекъсвача за 30 секунди. Включете захранващия кабел в контакта или включете прекъсвача отново и изчакайте 30 секунди.неща, които да му кажете в леглото

Как се отключва шайба Kenmore Elite?

Внимателно протегнете нагоре по вътрешната страна на предния панел и дръпнете надолу езичето за ръчно освобождаване в долната част на блока на вратата, докато щракне. Ако сте в състояние отключване на шайба врата, след което можете да свалите дрехите и да източите ръчно шайба с мокър / сух магазин вакуум, ако е необходимо.

Отговори на свързани въпроси

Как да изчистя кода за грешка на моята перална машина Kenmore?

Ще трябва да премахнете захранването на шайбата, за да нулирате кода.
 1. Потърсете бутона „Пауза / Отказ“ на контролния панел на шайбата.
 2. Натиснете два пъти бутона „Пауза / Отказ“, за да отмените цикъла на пране.
 3. Проверете за прегъване на маркуча за подаване на вода, докато шайбата няма захранване.

Как да отстраня проблема с моя пералня Kenmore?

 1. Шайбата няма да спре, когато капакът е отворен. Лош превключвател на капака.
 2. Водата няма да изтече от шайбата. Запушен маркуч за отпадъци. Лоша дренажна помпа. Лош двигател на помпата.
 3. Шайбата не се върти / разбърква. Счупен задвижващ ремък. Лош двигател на ваната.
Обяснител

Как да нулирате пералната машина?

За изпълнение на Учителя Нулиране , внимателно изключете пералня от контакта и го оставете изключен за една минута. След като изтече една минута, включете шайба кабел обратно в стената. След това отворете и затворете вратата на пералня 6 пъти в рамките на 12 секунди, за да изпратите „ нулиране ”Сигнал към всички компоненти. Обяснител

Какъв е проблемът, ако пералната машина няма да се върти?

Ако вашата шайба се напълни с вода но не се раздвижва, проблемът вероятно е дефектен превключвател на капака, счупен колан или проблем с двигателя. (Забележка: Пералните машини с директно задвижване нямат колани.) За да диагностицирате проблема, направете следното: 1 Проверете цикъла на центрофугиране на пералната машина. Пундит

Как да рестартирам моята шайба за преден товар Whirlpool?

Изключете шайба за 30 секунди, за да се опитате да нулиране дуетът шайба контрол. Можете да отключите ръчно шайба като премахнете горната част (премахнете винтовете на гърба на горния панел и плъзнете горния панел назад, за да се повдигне. Пундит

Как да разбера дали моторчето на моята перална машина е лошо?

Петте най-често срещани признака на двигателни проблеми са изброени по-долу.
 1. Шайбата няма да изпомпва или завърта. Може да се случи така, че пералната машина да не успее да изпомпва вода навън и навън, както и да се върти.
 2. Помпа, но няма да се върти.
 3. Шайбата няма да агитира.
 4. Дрехи все още мокри.
 5. Проблеми във всеки цикъл.
Пундит

Защо моята перална машина Kenmore не стартира?

Kenmore Washer няма да стартира . Таймерът често се диагностицира неправилно - преди да смените таймера, първо проверете всички по-често дефектни части. Ако предпазителят на линията изгори, шайбата няма да стартира . За да определите дали линейният предпазител е повреден, използвайте мултицет, за да го тествате за непрекъснатост. Пундит

Как да рестартирам пералната машина Kenmore 500?

Шайба с горно натоварване - Нулиране на хидровълнов двигател
 1. Изключете шайбата за 1 минута от електрическия контакт.
 2. Включете отново шайбата и повдигнете и спуснете капака 6 пъти за период от 12 секунди. Имате 30 секунди, за да започнете да повдигате и спускате капака.
 3. Двигателят вече е нулиран и е готов за стартиране на цикъл.
Учител

Какво прави калибрирането на пералня?

Когато ти калибрирайте вашия Samsung пералня , предотвратявате уреда да вибрира и да вдига много шум. Калибриране Вашият пералня може да се направи чрез дисплея и отнема максимум 3 минути. Учител

Как отстранявате неизправности в пералня?

Извадете източника на захранване в шайбата преди отстраняване на неизправности или опит за ремонт.
 1. # 1 - Шайбата няма да се включи.
 2. # 2 - Не се източва правилно.
 3. # 3 - Няма да се върти и / или агитира.
 4. # 4 - Шайбата изтича вода.
 5. # 5 - Не дозира перилен препарат.
 6. # 6 - Шайбата се разклаща и движи.
 7. # 7 - Шайбата е шумна.
 8. # 8 - Миризма на миялна машина.
Учител

Как се отключва шайба за преден товар?

Как да отключите ръчно перална машина Kenmore с преден товар
 1. Докоснете „Control Lock“ за пет секунди, докато „CL“ изчезне от дисплея на шайбата, за да отключите контролния панел.
 2. Натиснете „Старт / Пауза“, за да спрете ръчно почистващия цикъл.
 3. Издърпайте дръжката на вратата, за да отворите вратата и добавете или свалете дрехите от шайбата.
Учител

Какво кара шайбата на предния товар да не се върти?

Най-често Причини за предно натоварване Пералнята няма Въртене : Отворете вратата и определете дали машината има вода. Ако вътре в машината има вода, помпата може да е запушена. Нулирайте прекъсвача, за да видите дали шайба започва да въртене . Уверете се, че се използва HE сапун. Начинаещ

Как ръчно отключвате пералня?

Натиснете бутона “Drain and Spin” на пералня контролен панел за опит отключване машината. Това може да източи излишната вода, която може да доведе до заключване на машината. След като цикълът „Изтичане и завъртане“ завърши, вратата трябва отключване . Проверете дали бутонът „Добавяне на дреха“ свети. Начинаещ

Как се отключва he2t шайба Kenmore?

За да отворите вратата: Изключете захранващия кабел от източника на захранване. Отстранете панела на долния пръст, като премахнете винтовете по долния ръб. Вдигнете ръка зад предния панел и издърпайте надолу пръстена за изтегляне, който е прикрепен към дъното на механизма за заключване на вратата, за да го направите ръчно отключване вратата.