Как да свържа дистанционното си за спектър с кабелната си кутия?

 1. Включете телевизора.
 2. Използвайки дистанционно контрол, натиснете TV веднъж и след това натиснете и задръжте SETUP, докато клавишът TV мига два пъти.
 3. Въведете 9 9 1. Клавишът на телевизора мига два пъти.
 4. Натиснете 1 (цифрата с кода на устройството за вашия телевизор). Клавишът на телевизора мига два пъти.
 5. Натискайте и отпускайте бутона CH + непрекъснато, след което спрете, когато телевизорът се изключи.
 6. Натиснете POWER.

.

Впоследствие може да се попита и как да синхронизирам дистанционния си спектър с кабелната си кутия?

нормално ли е косата да пада при сресване

Следвайте следните съвети, за да програмирате вашия Spectrumremote:

 1. Намерете кода на устройството си от ръководството за дистанционно управление. Щракнете тук за ръководството.
 2. Натиснете бутона MODE от дистанционното.
 3. Натискайте бутона НАСТРОЙКА, докато бутонът MODE премигне два пъти.
 4. Въведете кода на устройството.
 5. Натиснете произволен бутон, за да тествате дистанционното си управление.Освен това, как да нулирам дистанционното си за спектър?Натиснете Меню включено дистанционното , маркирайте Guide using на стрелки и след това натиснете OK / Select. Ако на грешката продължава, нулиране (цикъл на захранване) Вашият приемник от изключване на захранващ кабел, изчакайте 15 секунди и след това включете на захранващия кабел обратно в на изход.Също така попитан, как да програмирам дистанционния си спектър към приемника?

Включи на Телевизор, който искате програма .Едновременно натиснете и задръжте на Бутоните MENU и OK са включени там до на Бутонът INPUT мига два пъти. Въведете на първият код, посочен за вашата марка. The Бутонът INPUT ще мига два пъти за потвърждение.обичам да нося дамски дрехи

Как да свържа дистанционното си кабелно към телевизора?

Не забравяйте да насочите дистанционното към вашия телевизор по време на настройка.

 1. Натиснете и задръжте клавишите TV POWER и SEL, докато бутонът OPTIMUM премигне два пъти.
 2. Натиснете клавиша TV POWER.
 3. Насочете дистанционното към вашия телевизор и натиснете и задръжте SELkey.
 4. Освободете ключа, когато телевизорът се изключи и настройката е завършена.

Отговори на свързани въпроси

Как да поправя дистанционното си за спектър?

Стъпки за отстраняване на неизправности
 1. Сменете батериите.
 2. Уверете се, че вашият Spectrum приемник (кабелна кутия) е включен.
 3. Сменете каналите, като натиснете бутоните на вашия приемник (ако е наличен).
 4. Премахнете всички предмети (т.е. мебели) около приемника.
 5. Поставете приемника си под малко по-различен ъгъл, така че да открие дистанционното.

Как да настроя чартърното си дистанционно?

Натиснете бутона на дистанционно което съответства на устройството, което искате да програмирате. Натиснете и задръжте бутона с надпис „ НАСТРОЙВАМ ”, Докато червеният индикатор мига два пъти. Използване на клавиатурата на дистанционно , въведете четирицифрения код, който сте намерили по-рано в ръководството или на уебсайта.

Как да програмирам дистанционното за чартър за контрол на силата на звука?

Промяна на настройките на VOLUME LOCK
 1. Натиснете и задръжте SETUP, докато бутонът за режим премигва два пъти.
 2. Въведете 9 - 9 - 3, като използвате цифровите клавиши на таммота.
 3. Въведете 9 - 9 - 3, като използвате цифровите клавиши на таммота.
 4. Натиснете клавиша за режим на устройството, което искате да използвате за контрол на силата на звука. Бутонът ще мига два пъти, за да потвърди.
Обяснител

Как да програмирам дистанционния си спектър ur5u 8780l?

Включете устройството, като вашето Телевизор , че искате дистанционно да оперира. На твоят дистанционно , натиснете съответния бутон на устройството ( Телевизор , DVD, CBL) и бутоните OK / SEL едновременно за три секунди. Светодиодът на устройството ще светне, че е готов за програмиране. Обяснител

Как да програмирам дистанционното си TWC към моя телевизор?

Как да програмирате дистанционно за Time Warner
 1. Включете устройството, което искате да програмирате.
 2. Натиснете веднъж бутона на устройството на дистанционното управление.
 3. Натиснете и задръжте бутона „Настройка“ на там.
 4. Въведете '991' на дистанционното.
 5. Насочете дистанционното към устройството, което искате да програмирате, и натиснете бутона „Захранване“.
 6. Натиснете бутона “Channel +” на дистанционното управление.
Обяснител

Как да програмирам телевизора си с универсално дистанционно?

Намерете кодовете на марката от списъка, предоставен с вашия Универсално дистанционно Контрол. Натиснете и задръжте бутона DEVICE, който желаете програма ( Телевизор , DVD, Aux и др.). Когато светодиодът за този бутон се включи и остане включен, продължете да държите бутона надолу. Докато държите бутона на устройството, натиснете и задръжте бутона POWER. Пундит

Как да програмирам дистанционното на Brighthouse към моя телевизор?

Следвай стъпките
 1. Включете устройството, което искате да синхронизирате с дистанционното управление Brighthouseuniversal.
 2. Натиснете бутона, който показва устройството, което искате да синхронизирате с дистанционното.
 3. Натиснете 9-9-1 и вижте бутона на устройството да мига два пъти.
Пундит

Как програмирате Cisco Remote?

Натиснете и задръжте едновременно бутоните PROG и TV POWER, докато светодиодът се включи, след което отпуснете двата бутона. Натиснете бутона TV POWER, за да влезете в режим на автоматично търсене. The дистанционно контролът ще предава нов код на всеки 1,5 секунди и светодиодът ще мига едновременно. Пундит

Как да накарам дистанционното ми да работи?

Програмиране и настройка
 1. Потърсете кода на устройството, като използвате списъка по-горе.
 2. Включете телевизора, който искате да програмирате.
 3. Натиснете клавиша за захранване на телевизора на дистанционното.
 4. Натиснете и задръжте TV и SEL, докато светодиодът премигне два пъти, след това освободете.
 5. Въведете първия код, посочен за вашата марка.
 6. Натиснете клавиша за захранване на телевизора, за да тествате управлението на телевизора.
Пундит

Как да сдвоя дистанционното си с кабелната си кутия?

Сдвояване на дистанционно управление Xfinity (с бутон за настройка)
 1. Уверете се, че дистанционните батерии са инсталирани и вашият телевизор и TVBox са включени.
 2. Задайте телевизионния вход на входа, свързан към Xfinity X1 TVBox.
 3. Натиснете бутона за настройка на дистанционното, докато светодиодът в горната част се промени от червен на зелен.
Пундит

Как да нулирам дистанционното си управление?

Нулирайте дистанционното управление до фабричните настройки по подразбиране
 1. Натиснете и задръжте бутона на телевизора.
 2. Докато го държите натиснат, натиснете бутона OK за една секунда и освободете двата бутона едновременно (и трите бутона на телевизора, DVD и AUX ще мигат, индикаторът на бутона на телевизора ще остане включен).
 3. Натиснете и задръжте бутона DELETE за три секунди (бутонът TV мига и остава изключен).
Учител

Как да рестартирам кабелната си кутия Spectrum?

Рестартирайте кабелната си кутия
 1. Изключете захранването от вашата кабелна кутия, като извадите захранващия кабел от контакта или от задната страна на кутията.
 2. Изчакайте 30 секунди.
 3. Свържете отново захранващия кабел към вашата кабелна кутия или контакт.
 4. Изчакайте 3 - 5 минути, докато кутията се нулира.
 5. Включете телевизора и кабелната си кутия.
Учител

Спектърът зарежда ли се, за да замени дистанционното?

Ние ще ремонтира / замени на дистанционно ако не работи в резултат на нормално износване. Ти мога вземете a резервно дистанционно на местно ниво Спектър Съхранявайте. Моля, донесете старите си дистанционно с теб. Ако няма Спектър Съхранявайте близо до вас, може да е възможно да изпратим a дистанционно за вас на не зареждане . Учител

Как да нулирам дистанционното си ur5u 8780l?

(Нашите дистанционно беше Спектър UR5U - 8780L -TWM, известен още като CLIKR-5, но това трябва да работи със сходен кабел дистанционно Включете телевизора и кабелната кутия, така че да гледате (и да чувате) програма. Нулиране на дистанционно по подразбиране, като натиснете и задържите едновременно бутоните CBL и Record за около 10 секунди. Учител

Как да програмирам кабела си с едно дистанционно управление към телевизора си?

Можете също така ръчно да търсите кодовете, като следвате тези стъпки:
 1. Стъпка 1: Включете устройството.
 2. Стъпка 2: Натиснете клавиша Device (TV, DVD и др.)
 3. Стъпка 3: Натиснете и задръжте SETUP (LED мига два пъти)
 4. Стъпка 4: Натиснете 9-9-1 (LED мига два пъти)
 5. Стъпка 5: Натиснете CH + неколкократно, докато устройството се изключи.
Рецензент

Как да накарам дистанционното ми Comcast да контролира силата на звука на телевизора ми?

Re: Xfinity дистанционно управление на силата на звука на телевизора
 1. Натиснете и задръжте клавиша „Настройка“, докато клавишът на устройството премигне два пъти.
 2. Въведете кода 993. Клавишът на устройството трябва да мига два пъти.
 3. Натиснете и отпуснете бутона за увеличаване на звука (Vol +).
 4. Клавишът на устройството ще мига ЧЕТИРИ пъти, ако успее.
Рецензент

Как да програмирам дистанционното си кабел Verizon към моя телевизор?

Как да програмирате дистанционното си управление
 1. Включете телевизора и приставката Fios.
 2. Намерете 3-цифрения код за дистанционно управление за вашия телевизор. Натиснете и задръжте бутона TV и натиснете бутона OK.
 3. След това въведете 3-цифрения код за дистанционно управление. Червената светлина ще мига три пъти.
 4. Натиснете бутона за захранване на телевизора на дистанционното, за да изключите телевизора.
Рецензент

Какво представлява бутонът SEL на дистанционното управление Magnavox?

Програмирайте Magnavox Телевизор Дистанционно На дистанционно , натиснете захранването бутон andthe Бутони SEL едновременно и ги задръжте за няколко секунди, за да запалят бутон . Осветената бутон означава дистанционно е активиран и готов за програмиране на телевизионния телевизор. Поддръжник

Как да свържа дистанционното си Comcast към моя телевизор Samsung?

Re: сдвояване на дистанционно с телевизор Samsung
 1. Натиснете и задръжте бутона за настройка за 3 секунди, докато светодиодът се промени от червен на зелен.
 2. Въведете 9-9-1 на дистанционното. Светодиодът трябва да мига грентвице.
 3. Натиснете бутона CH ^ няколко пъти, докато телевизорът се изключи.
 4. След като телевизорът се изключи, натиснете Настройка.
 5. Натиснете бутона за захранване на телевизора на дистанционното.